Fuzzer: Creative Agency
SYKESHome: A Collection of Remote Creative Campaigns

EN/
SYKESHome is a subsidiary brand of SYKES that provides companies with reliable and secure home-based customer service solutions. 

Even if the pandemic transformed remote work into the new normal, SYKESHome introduced work-at-home solutions over 20 years ago. Considering that the partnership covered the whole EMEA region, some of the campaigns below ran in UK, Germany, Cyprus, Nordic Countries and more. Please note that all campaigns shown below ran before the pandemic, except the last one.

RO/
SYKESHome este o marcă subsidiară a SYKES care oferă companiilor soluții fiabile și sigure de servicii pentru clienți la domiciliu.

Chiar dacă pandemia a transformat tele-munca în noua normalitate, SYKESHome a introdus servicii de tele-muncă în urmă cu peste 20 de ani. Având în vedere că parteneriatul nostru a acoperit întreaga regiune EMEA, unele dintre campaniile de mai jos au rulat în Marea Britanie, Germania, Cipru, țările nordice și multe altele. O mențiune importantă este că toate aceste campanii au fost demarate înainte de pandemie, cu excepția ultimei campanii.
Back to Top